Кониел ООД
Пети ЕООД
Метали
peti.informator.bg
Пети ЕООД
Изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, старо желязо, акумулатори, стари електроуреди. Излезли от употреба МПС. Собствен превоз. Преференциални цени. Скрап.
Безплатен превоз в рамките на града.
Адрес

гр. Пловдив, бул. Цариградско шосе №53

Телефон
отвори