АГ отделение към МБАЛ Пловдив АД
ЗФ Свети Георги - ОХХ Груп АД
Трудова медицина
3fsvg.informator.bg
ЗФ Свети Георги - ОХХ Груп АД
Трудова медицина – София – ЗФ Свети Георги – ОХХ Груп АД- със собственик Галя Димова предлага следните услуги:
♦ Оценка на риска и измерване ФРС
♦ Наблюдение на здравословното състояние на работещите
♦ Организиране на профилактични медицински прегледи
♦ Анализи на здравословното състояние
♦ Поддръжка и изготвяне на електронни здравни досиета
♦ Абонаментно обслужване
♦ Консултиране и подпомагане на работодателя за прилагане на Закона за безопасни условия на труд (ЗБУТ)
♦ Службата по трудова медицина консултира, подпомага и обучава КУТ и ГУТ
Адрес

гр. София 1504, бул. Кап. Димитър Списаревски №3, ет.4, оф.407

Телефон
02 - 980 49 39
0886 55 53 73
0885 55 52 71
E-mail zfsvg_ohh@abv.bg
Интернет страница http://www.zfsvg-stm.com
<text><bg>лице за контакти</bg><en>contact person</en></text>
Галя Дакова
отвори