Гелев - ЕВГ ЕООД
Феромед 97 ЕООД
Медицинска техника и апаратура
ferromed97.informator.bg
Феромед 97 ЕООД
Внос и дистрибуция на медицински изделия в областите съдова хирургия, алергология, дерматология, лъчелечение и нуклеарна медицина.

♦ Дозиметрична апаратура за рентгенова диагностика и лъчелечение.

♦ Лазери за съдова хирургия и дерматология

♦ Диагностични ехографи

♦ Хирургични инструменти

♦ Лабораторни хладилници и фризери, устройства за затопляне на плазма и кръвни продукти

♦ Радиохимични камини и активиметри за нуклеарна медицина

♦ Апарати за шоково-вълнова терапия

♦ Епикутанни тестове за алергия
Адрес

гр София, ул. Вишнева №3, кв. Лозенец

Телефон
02 - 866 10 10
0884 29 89 77
E-mail ferromed97@yahoo.com
Интернет страница http://www.ferromed97.com
отвори