АГ Отделение - УМБАЛ Пловдив

За нас

През 1997 година към МБАЛ Пловдив се присъединява акушеро- гинекологичното отделение по стерилитет и инфертилитет.
Понастоящем АГО към вече УМБАЛ Пловдив, работи на непрекъснат 24 часов режим, като предоставя пълния обем висококвалифицирани здравни услуги в областта на акушерството и гинекологията. Основно изискване в дейността му е високия професионализъм на служителите му.

Акушеро-гинекологичното отделение АГ Пловдив към УМБАЛ Пловдив включва следните самостоятелно обособени сектори:
- Патологична бременност;
- Родилна зала;
- Следродилен сектор;
- Операционна – гинекологична и акушерска;
- Гинекология.

Екип

В АГО, с началник д-р Димитър Йончев, работят 15 лекари акушер-гинеколози като част от тях са едни от водещите специалисти в тази област.

В безспорно сътрудничество се работи с екипа неонатолози, чиито началник отделение е д-р Рени Станчева-Гаджева.

В АГ Пловдив работят акушерки, притежаващи богат опит и професионална компетентност. Те са разделени в екипи, като всеки екип има за свое работно място само един от секторите на отделението. В рамките на своето дежурство акушерката обслужва единствено пациентките в своя сектор без да й се налага да го напуска, за да съвместява други дейности. Тази организация от една страна ограничава вътреболничните инфекции, а от друга – осигурява високото качество на здравните грижи – една акушерка се грижи за малко на брой пациентки и е винаги на тяхно разположение.

В Неонатологично отделение работят 11 детски сестри с висока професионална компетентност. Те са разпределени в екипи, обслужващи отделните сектори на отделението. Това е гаранция за висока специализация в грижите за новородените деца, както и за непрекъснато 24 часово наблюдение и обслужване на бебетата в поверения им сектор.

За хигиената на АГ Пловдив се грижат санитари – по един екип във всеки сектор. Те работят на денонощен график и не само поддържат идеална хигиена в отделението, но и стриктно изпълняват дезинфекционната програма. Значителен е приносът им за това, че вътреболничните инфекции в отделението са многократно под минимума за страната.

Прием

Поради обширната база, големия капацитет и добрата кадрова осигуреност, в АГ Пловдив приемаме пациентки от цялата страна без предварително обаждане или резервация. Необходимо е единствено да са налице нужните документи.

Адрес за кореспонденция


Работно време

Понеделник 00:00 - 24:00
Вторник 00:00 - 24:00
Сряда 00:00 - 24:00
Четвъртък 00:00 - 24:00
Петък 00:00 - 24:00
Събота 00:00 - 24:00
Неделя 00:00 - 24:00

Опции за паркиране

безплатен паркинг

Опции за плащане

Плащане в брой

С кредитна карта

Банков превод

Наложен платеж