Гелев - ЕВГ ЕООД
Международен транспорт и спедиция - Скорпион Шипинг
Международен транспорт
scorpionshipping.informator.bg
Скорпион Шипинг ООД
♦ Логистика
♦ Митнически и свободен склад
♦ Лицензиран склад за лекарства
♦Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти
♦ Вторично опаковане на лекарства
♦ Склад опасни химически вещества и смеси
♦ Международни доставки на групажни пратки. Доставки в страната. Консолидиране на малки пратки
♦ Логистика на текстил и конфекция на закачалки
♦ Митнически агент
♦ Въздушен и морски транспорт
♦ Комплектни товари
♦ Комбинирани транспорти
♦ Пакетиране
♦ Застрахователни услуги
Адрес

гр. София 1220, ул. Първа българска армия №18
гр. София, Летище София, блок 1, вход 2, ет. 2

Телефон
02 - 926 27 06 - групажен офис
02 - 945 90 22 - самолетна спедиция
E-mail groupage@scorpion-shipping.net
aircargo@scorpion-shipping.net
Интернет страница https://scorpion-shipping.net
отвори