Мадлен ЕООД
МАКАО БЪЛГАРИЯ ООД
Трудова медицина
stm-makao.informator.bg
Макао България ООД
Служба по трудова медицина. Орган за контрол от вид С
ИМПЕРИЯ ТЕХНО.
Обхват на измервания на орган за контрол от вид С:
- Електрически уредби и съоръжения за напрежение;
- Електрозащитни средства;
- Измерване на специфично съпротивлениена почвата;
- Разпределителни уредби и силови трансформатори;
- Физични фактори.
Работодатели, доверете се на професионалистите при овладяване на Риска на работните места и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Адрес

гр. Пловдив, ул. Лозенград №23, ет. 1, ап. 2 и ап. 3

Телефон
032 - 64 44 33
0899 96 50 82
0896 61 49 03
E-mail stmmakao@abv.bg
imperia.tehno@gmail.com
Интернет страница http://stm-makao.bg
https://www.facebook.com/makao.batak/
facebооk страница
<text><bg>работно време</bg><en>working time</en></text>
8.30 - 17.00 ч.
<text><bg>лице за контакти</bg><en>contact person</en></text>
Цветелина Четрафилова
отвори