КАМ - 04 ООД
Медицински център Тримонциум - Пловдив
Медицински центрове
mbaltrimontium.informator.bg
МБАЛ Тримонциум ООД
Договор с НЗОК.
Прегледи и лечение в областта на: очни болести, ортопедия и травматология, УНГ, обща, пластична и естетична хирургия, ревматология, кардиология, АГ, лаборатория по обща и клинична патология, вътрешни болести
Лекари - специалисти:
♦ Очни болести, операции на катаракта (старческо перде):
Д-р Костадин Кацаров, Д-р Величка Лесова, Д-р Фейруз Янакиева, Д-р Ралица Кермедчиева, Доц. Десислава Колева
♦ Ревматология: Д-р Мариана Желязкова, Д-р Недялка Стайкова
♦ УНГ: Д-р Николай Йорданов
♦ Обща, пластична и естетична хирургия: Д-р Катя Калинова, Д-р Антон Тонев
♦ Вътрешни болести – Д-р Василка Лиманова
♦ Ортопедия и травматология: Д-р Трандафил Трандафилов
♦ Образна диагностика – конвенционален и дигитален рентгенов апарат и ЯМР
♦ АГ – Д-р Светослав Илиев
Адрес

гр. Пловдив, бул. Цар Борис ІІІ Обединител №126

Телефон
032 - 66 39 66 - регистратура
032 - 63 20 77 - регистратура
032 - 66 38 99
E-mail mbal_trimontium@abv.bg
Интернет страница http://www.mbaltrimontium.com
facebооk страница
отвори