Бимед - Ив Брацова ЕТ
Д-р Венцислав Цанков
Лекари - очни
venstislavtsankov.informator.bg
Цанков Венцислав Д-р
Специалист катарактална и рефрективна хирургия.
Лазерна корекция на зрението.
Диагностика и лазерно лечение на глаукома и вторична катаракта.
Д-р Цанков е член на Европейската асоциация по катарактална и рефрактивна хирургия (ESCRS) и прилага в България най-новите постижения на световния опит в микрохирургията на окото.
Иновативна, безкръвна микрохирургия на окото с имплантиране на биологични вътреочни лещи с капкова анестезия.

Работи в Медицински институт на МВР и в Специализирана болница за активно лечение на очни болести Зора.
Адрес

гр. София, бул. Скобелев №79, Медицински институт на МВР
гр. София, бул. ул. Петър Протич №4

Телефон
02 – 982 15 18
0888 25 23 78
E-mail dr.vtsankov@gmail.com
отвори