Сигма преводи и легализция
Каруел ООД
Проектанти
karuelood.informator.bg
Каруел ООД
Кадастър и геодезия.
Регулации, вертикално планиране, трасировъчни проекти.
Подробни устройствени планове.
Промяна на статута на земеделски земи.
Проектиране на жилищни и промишлени сгради.
Адрес

гр. Пловдив, ул. Богомил №60, ет. 1, офис 5

Телефон
032 - 62 66 32
0898 69 42 20
E-mail karuel@abv.bg
<text><bg>лице за контакти</bg><en>contact person</en></text>
Мирослав Димитров
отвори