Примастрой 21 ООД

За нас

Фирма Примастрой 21 ООД – гр. София е регистрирана през 2001г., с основен предмет на дейност:

♦ Жилищно строителство
♦ Ремонти и саниране на сгради
♦ Услуги с механизация и транспорт

Качество

Примастрой 21 ООД разполага с технически и кадрови потенциал за качествено и срочно изпълнение на всякакъв вид промишлено и жилищно строителство, енерго-спестяващи мероприятия /ЕСМ/, изграждане на вътрешни и външни водопроводи и канализации.
Компанията притежава универсална строителна механизация. Същата е добре поддържана и технически изправна.
Примастрой 21 ООД разполага и с опитни и високоспециализирани специалисти и работници. Ръководителите и инженерно–техическият персонал на фирмата имат богат практически, организационен и инженерен опит.
Примастрой 21 ООД е надежден и коректен партньор, който се ползва с авторитет в бранша.
С наличните производствени и кадрови ресурси, дружеството е в състояние да изпълнява широк кръг от дейности в областта на строителството и строителните услуги.
Фирмата е сертифицирана по ISO 9001: 2008 /новата програма за управление на производството/, ISO 14001: 2004 /за опазване на околната среда/, BS OHSAS 18001:2007/ за безопасни условия на работа/.
Фирмата е член на Камарата на строителите в България и има издадени актуални удостоверения за всички групи и категории строежи.

Строителни обекти

Примастрой 21 ООД изпълнява следните строителни обекти :
♦ Изпълнение на Инженеринг (проектиране и СМР), във връзка с НПЕЕ на МЖС, - гр. Ловеч, ул. Осъмска, бл. 39 и ж.к Младост, бл. 327
♦ Изпълнение на Инженеринг (проектиране и СМР), във връзка с НПЕЕ на МЖС, - гр. София, район Слатина, бл. 27 и бл. 32а
♦ Изпълнение на Инженеринг /проектиране и СМР/, във връзка с НПЕЕ на МЖС, - гр. Кюстендил. Обектът е спечелен в открита тръжна процедура по ЗОП от БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД – гр. София. Финансира се по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради от държавния бюджет. Предаването на обекта е осъществено в края на месец март 2017г.
♦ Изпълнение на Инженеринг /проектиране и СМР/, във връзка с НПЕЕ на МЖС, ж.к Струмски център, бл.10, бл.11 и бл.12, - гр. Благоевград. Предаване на обекта без забележки – края на месец април 2017г.
♦ Изпълнение на инженеринг /проектиране и СМР/, във връзка с НПЕЕ на МЖС, комплекс ж.к Орфей, бл.26 – гр. Хасково.
♦ Проектиране и изпълнение на СМР, и извършване на авторски надзор на сградата на 93 СОУ Александър Теодоров – Балан – гр. София. Предаден обект – месец февруари 2017г.
♦ Проектиране и изпълнение на СМР и извършване на авторски надзор по осигуряване на достъпна среда в сградата на 23 СОУ Фредерик Жулио Кюри – гр. София. Обектът е фивализиран края на месец юли 2017г.
♦ Изпълнение на Инженеринг /проектиране и СМР/, във връзка с НПЕЕ на МЖС, ул.Рила №5 – гр. Ботевград. Строителството стартира през месец август 2017г.
♦ Изпълнение на Инженеринг /проектиране и СМР/, във връзка с НПЕЕ на МЖС, ж.к. Саранск, бл.9 – гр. Ботевград. Примастрой 21 ООД има сключен предварителен договор, като подизпълнител на строително-монтажни работи по всички части. Строителството на обекта започва в края на месец август 2017 г.
♦ Обновяване на МЖС /многофамилни жилищни сгради/ с административен адрес – гр. София, ж.к Христо Смирненски, ул. Мъдрен, бл.27. Начало на строителния процес – октомври 2017г.
♦ Проектиране и изпълнение на строителство във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда /НПЕЕ на МЖС/, на територията на гр. Ловеч, ж.к Младост, бл.327, построена през 1989г. Стартиране на обекта – ноември 2017г.

Всички обекти са спечелени в открити тръжни процедури по Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Адрес за кореспонденция

Работно време

Понеделник 9.30 - 18.00 ч.
Вторник 9.30 - 18.00 ч.
Сряда 9.30 - 18.00 ч.
Четвъртък 9.30 - 18.00 ч.
Петък 9.30 - 18.00 ч.
Събота почивен ден
Неделя почивен ден

Опции за паркиране

безплатен паркинг

Опции за плащане

Плащане в брой

Банков превод