БРБ Инженеринг ООД
РЕГ Инженеринг ООД
Противопожарна техника и системи
regengineering.informator.bg
РЕГ Инженеринг ООД
Проучване, консултации, проектиране, доставка на съоръжения и изграждане на системи за сигурност, гаранционно и след гаранционно сервизно обслужване.
♦ Пожароизвестителни системи
♦ Пожарогасителни системи
♦ Системи за димо и топлоотвеждане
♦ Системи за управление на евакуация от сгради
♦ Газсигнализаторни системи
♦ Охранителни системи - СОТ
♦ Системи за видеонаблюдение и контрол
♦ Системи за контрол на достъп и присъствие
♦ Сервизно обслужване на противопожарни уреди
Охрана на обекти с технически средства, 24 часа мониториг на обекти със системи за сигурност и видеонаблюдение. Дистанционно постоянно следене на състоянието и своевременна оперативна намеса за различни други системи.
Адрес

гр. София, ж.к. Надежда 3 ул. Теодор Теодоров №2, оф.1

Телефон
02 - 482 03 13
0896 64 93 33
02 - 896 65 10
E-mail regeng@gmail.com
Интернет страница http://regengineering.com
<text><bg>работно време</bg><en>working time</en></text>
09.00 - 18.00
<text><bg>лице за контакти</bg><en>contact person</en></text>
Радослав Бенчев
отвори