Кухнята на Рая (Максимум Кетъринг ООД)
Радиационна защита и контрол на параметрите
Медицинска техника и апаратура
medigray.informator.bg
Медигрей ООД
Медигрей ООД е фирма в град Пловдив, извършваща контрол на качеството за медицински рентгенови апарати.
Услуги:
● Проверка и оценка на медицинска диагностична апаратура съгласно Наредба 2.
● Разработване на програма за осигуряване на качеството.
● Обективна оценка на състоянието на апаратите и работата на обслужващата сервизна фирма.
● Периодични изпитвания и проверки по разработена програма за контрол на качеството.
● Проектиране и изработване на лъчезащитни съоръжения.
● Доставка на лъчезащитни принадлежности.
● Проектиране на рентгенови кабинети в част Технически проекти и мерки за радиационна защита
● Измерване радиационните параметри на работната среда на йонизиращи лъчения /рентгеново и гама лъчение /.
Извършва се от акредитиран орган за контрол от вида C.
● Консултации за последваща клинична експлоатация.
Адрес

гр. Пловдив, ул. Архимандрит Евлоги №7

Телефон
032 - 81 87 40
0888 57 32 94
0888 33 29 74
E-mail medigraybg@gmail.com
Интернет страница http://www.medigraybg.com
отвори