1001 плочки
СОД Секюрити ООД
Охранителна техника, видеонаблюдение
sodsecurity.informator.bg
СОД Секюрити ООД
♦ Сигнално - охранителна техника
♦ Пожароизвестителна техника
♦ Телевизионно наблюдение
♦ Видео домофони
Сод Секюрити ООД притежава лиценз за извършване на охранителна дейност № 646/ 03.08.2005 г., съгласно закона за частната охранителна дейност. Лицензът е за извършване на охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата е в сътрудничество с 3S СОТ, DSC и СОТ 161, като използва техните сили за реагиране. За включване на обекти в централизираната система за охрана със СОТ, СОД Секюрити ООД доставя, изгражда и поддържа сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи на световно известни фирми, като: Bentel, Paradox, Topica, DSC, Teletek.
Адрес

гр. София, ул. Константин Иречек №8, вх.Б

Телефон
02 - 851 74 42
0888 66 33 63
0888 72 82 32
02 - 851 73 26
E-mail sodsecurity@abv.bg
Интернет страница http://www.sodsecurity.com
<text><bg>работно време</bg><en>working time</en></text>
09.00 - 18.00 ч. (офис)
отвори