АГ отделение към МБАЛ Пловдив АД
Акватех Р ООД - геоложки и геофизични проучвания
Строителни фирми
Акватех Р ООД
♦ Геоложки и геофизични проучвания.
♦ Проектиране, сондиране и изграждане на тръбни кладенци.
♦ Възстановяване на стари тръбни кладенци.
♦ Изготвяне на проекти за водовземане.

Акватех Р ООД е работила с редица големи промишлени предприятия в България: ВиК – Пловдив, Стара Загора, Сливен, Хасково, Плевен, Димитровград; Неохим – Димитровград; ТЕЦ – Димитровград и много други.

Акватех Р ООД – опит и коректност!
Адрес

гр. Пловдив, ул. Бранислав Велешки №3, ет. 3, сградата на Автосвят.

Телефон
отвори