Локатор К ООД

За нас

Фирма Локатор-К ООД е основана през 1990 година в гр. София и се занимава с продажба и сервиз на контролно-измервателни и еталонни уреди и апаратура

Предмет на дейност

♦ Доставка, асемблиране и модернизация на кабелоизмервателни лаборатории ниско, средно и високо напрежение
♦ Кабелотърсачна и кабелоизмервателна техника - ударно-импулсни генератори, прогарящи устройства, аудио честотни генератори, рефлектомери (TDR), СНЧ (VLF) тест системи, локатори на частични разряди, уреди за точна локализация мястото на повреди и пр;
♦ Системи за диагностика и контрол на трансформатори, двигатели, генератори и прекъсвачи в това число измерители коефициент на трансформа ция, съпротивление на изолация (мегаомметри), съпротивление на намотки (микроомметри), фазово изместване, DGA монитори, FRA, RVM и други анализатори;
♦ Апаратура за анализ на токопреносни мрежи и съоръжения, изпитване на изолация, измерване на заземления, товарни устройства, тест на релета и прекъсвачи, високонапреженови AC/DC изпитателни апарати
♦ Лични предпазни средства - изолационни, сфазиращи и оперативни щанги, детектори на напрежение, преносими заземители, персонални газ-детектори и др.
♦ Уреди за мониторинг, измерване и контрол на електромагнитни полета (EMF)
♦ Осцилоскопи, сонди, функционални генератори, AC/DC захранвания, измервателни клещи, мултицети;
♦ Калибратори на температура, налягане и електрически величини
♦Термометри, анемометри, влагомери, шумомери, луксомери, виброметри, стробоскопи, тахомери
♦Газ-анализатори на димни газове, преносими и стационарни газ-детектори, газсигнализатори и монитори на кислород, токсични и запалими газове, SF6;
♦Ултразвукови и магнитно-индуктивни разходомери
♦Настолни и преносими твърдомери за метали и неметали, склерометри (чук на Шмид), профометри, детектори на армировка, анализатори на корозия, системи за анализ на шум и вибрации
♦Ултразвукови дебеломери за материал и покритие, грапавомери, ултразвукови дефектоскопи, видеоскопи и други решения за безразруши- телен контрол (NDT);
♦ Конвенционални и роботизирани CCTV камери за инспекция на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения
♦Универсални стендове за изпитване якост на опън, натиск, огъване, разкъсване, разрязване, раслояване, адхезия и др.;
♦Изпитващи камери за проверка устойчивост на температура, влага, UV, сол и пр. прах, озон, горещо масло и пр.;
♦Пълна гама прибори за обследване енергийната ефективност, контрол на съоръженията с повишена опасност и оборудване за органите за контрол.

Партньорство с чужди фирми

Haefely, Hipotronics, Tettex, B2 Electronic, Kilovolt Prueftechnik, Intrereng Tech, Subsite, Work Italia, HT Italia, Tempo, PeakTech Prüf- und Messtechnik, Kimo, Extech-Flir, Hazdust, Ndb, Crowcon, Time Electronics, Megabras, Tentech, Sinus Messtechnik, Guide Infrared, Trotec, Keller Hcw, Kem - Kyoto Electronics, Zwarpol, Suparule, Svantek, Delta Ohm, Shenzhen Victor, Wavecontol, Sadt, Metra Mess- Und Frequenztechnik, Bi Communications, Leyro, Bouchet-Biplex, Met One Instruments, Dilog, Thermoteknix, Aitelong, Cotel, DeFelsko, Illko, Calmet, Mitech, Milwaukee, Brigon, Uniphos, Kwik-Draw, Ntek, Longrun, Owon, Novotest, Testech, Arkon, Envirosight, Mini-Cam, TREK, AccuMac, KharkovEnergoPribor, URNDT, Castle Group, Eston Technology Group, G.Drexl, Ponovo, SKB EP, PDIC, Panran, Castle Group, HighTest Technology, New Cosmos Electric, Radio Service, Beijing Gfuve, Suin Instruments, Aranet, Chelenergopribor, Balun Technology, Leica Detection Systems и др.

Работно време

Понеделник 8.30 - 17.00 ч.
Вторник 8.30 - 17.00 ч.
Сряда 8.30- 17.00 ч.
Четвъртък 8.30 - 17.00 ч.
Петък 8.30 - 17.00 ч.
Събота почивен ден
Неделя почивен ден

Опции за паркиране

безплатен паркинг

Опции за плащане

Плащане в брой

Банков превод