Бимед - Ив Брацова ЕТ
СТМ ПЛЮС ООД
Трудова медицина
stmplus.informator.bg
СТМ - Плюс ООД
Над 20 години успешна работа в полза на нашите клиенти - ние работим съгласно изискванията на GDPR!
Предлагаме следните услуги :
♦ трудова медицина - всичко изискващо се от Работодателя - извършват се под международна акредитация
♦ специализирани обучения - всичко изискващо се от Работодателя
♦ профилактични прегледи - всичко, което поиска Работодателя
♦ измервания - всичко, което поиска Работодателя - извършват се под акредитация от Българска служба за акредитация
шум, осветеност, микроклимат, индекс на топлинно натоварване, импеданс, контурс фаза - защитен проводник, заземяване, мълниезащита, дефектно токова защит,а съпротивление на изолацията, термографска камера
♦ трудово правни консултации - съгласно българското законодателство
♦ финансови консултации за Работодателя за оптимизиране на разходите
♦ застрахователни услуги чрез наши партньори
Адрес

гр. София, ул. Крум Кюлявков №15А, Бизнес център, ет. 1, оф. 2, ж.к. Дианабад

Телефон
02 - 868 05 11
0888 85 03 96
E-mail stm_plus@abv.bg
sofia_stm@abv.bg
Интернет страница http://www.trudova-medicina-bg.com
отвори