Боди Бюти ЕООД
Служба по Трудова Медицина ПЛЮС ООД
Трудова медицина
stmplus.informator.bg
СТМ - Плюс ООД
Над 20 години успешна работа в полза на нашите клиенти -
работим съгласно изискванията на GDPR!
Предлагаме следните услуги :
♦ трудова медицина - под акредитация
♦ здравно наблюдение ♦ здравни досиета ♦ здравни анализи
♦ измервания на шум, микроклимат, осветеност, вентилация
♦ измервания на защитно заземяване, импеданс, мълниезащита,
дефектно токова защита, съпротивление на изолацията
♦ термографска камера за обследване на електротабла и греещи елементи
♦ трудово правни консултации
♦ финансови консултации за Работодатели с цел оптимизиране на разходите
♦застрахователни услуги чрез наши партньори
♦ профилактични медицински прегледи
Работим с водещи български и чуждестранни инвеститори!
Подробности на нашия нов сайт
www.trudmedicina.com
Адрес

гр. София, ул. Крум Кюлявков №15А, Бизнес център, ет. 1, оф. 2, ж.к. Дианабад

Телефон
02 - 868 05 11
0888 85 03 96
E-mail stm_plus@abv.bg
stmsofia@yahoo.com
Интернет страница https://www.trudmedicina.com
facebооk страница
отвори