Инфо - АДЛ ЕООД
print
Хидрострой - София ЕООД
Строителни фирми
Хидрострой - София ЕООД
Строителство на язовирни стени, хидротехнически и пътни тунели, корекции на реки, водоснабдителни и канализационни системи, пречиствателни станции за битови и питейни води и депа за твърди битови отпадъци.
Адрес

София 1138, кв. Горубляне бул. Цариградско шосе №56

Телефон
Строителни фирми - Хидрострой - София ЕООД
към уводна страница на Informator
отвори