Катра FM
Олга Димитрова
Психолози, психотерапевти
olgadimitrova.informator.bg
Димитрова Олга
Детска психология, невропсихология и психотерапия. Клинична психология, психология на личността, психологично консултиране, психотерапия, позитивна терапия, тревожни разстройства, афективни разстройства, тревожни и натрапливи състояния, генерализирано тревожно разстройство, обсесивно - компулсивно разстройство, фобийни състояния, емоционална нестабилност. Индивидуална и групова терапия. НЛП, Хипноза и хипнотерапия.

Извършва съдебно-психологически и съдебно-психиатрични комплексни експертизи. Експертизи по писмени данни.
Адрес

гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №68, Център за психично здраве

Телефон
0887 51 49 50
E-mail olga.dimitrova@abv.bg
olgadimitroff@gmail.com
facebооk страница
<text><bg>лице за контакти</bg><en>contact person</en></text>
Олга Димитрова (Мед. психолог)
отвори