Ай Пи Ен България ООД
print
ЗАВОДКОМПЛЕКТ ООД
Строителни фирми
Заводкомплект ООД
Проектиране и инженерингова дейност в областта на промишлеността за строителни материали – циментова,
керамична, варова, кариерни материали, нови строителни материали, сухи смеси, складови стопанства и др.
♦ смесителни възли ♦ инсталации за дозиране ♦ складове за насипни и единични товари ♦ ж.п. и автотова­рища, пневмотранспорт ♦ инсталации за сгъстен въздух ♦ мелнични отделения ♦ трафопостове ♦ помпени станции ♦ автокантари
Адрес

гр. София 1164, ул. Плачковица №1, вх.Б

Телефон
Строителни фирми - Заводкомплект ООД
към уводна страница на Informator
посещения : 1215
отвори