Аптека Запад (Протеа - 2000 ООД)
print
Международен Славянски Институт - Москва
Висши учебни заведения
Международен славянски институт - Москва
БАКАЛАВЪРСКА И МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО НАПРАВЛЕНИЯТА: ИКОНОМИКА
(със специализации: Финанси и кредит; Счетоводство, анализ, одит), МЕНИДЖМЪНТ, ПСИХОЛОГИЯ.
Адрес

гр. София ул. Маестро Михаил Милков №6-8

Телефон
Висши учебни заведения - Международен славянски институт - Москва
към уводна страница на Informator
отвори